Onze geloofsgemeenschap heeft een aantal mensen aangesteld als leiders.

De kerkenraad een aantal jaar terug samen met ds. Lőrincz Istvan uit Roemenië.

Elke organisatie heeft leiders nodig. Zo ook een kerk. Daarom heeft ook onze geloofsgemeenschap een ‘kerkenraad’. Dit zijn mannen, die middels een verkiezing gekozen zijn door de leden van onze geloofsgemeenschap.

Naast deze gekozen mannen zitten de predikant en de pastoraal werker ook in de kerkenraad. De gekozen mensen worden, afhankelijk van de functie, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters of diakenen genoemd.

Ouderlingen

In het christendom wordt in Handelingen 14 geschreven dat er ‘oudsten’ worden aangesteld door Paulus en Barnabas. Dit zijn twee evangelisten die op rondreis veel plaatsen aandeden en daar het evangelie brachten. Zij stelden vervolgens ‘oudsten’ aan om de leiding van de geloofsgemeenschap op zich te nemen nadat Paulus en Barnabas weer vertrokken waren. Ook in Jeruzalem waren er al oudsten in de christelijke geloofsgemeenschappen werkzaam naast de apostelen.

De ouderlingen hebben een aantal taken:

  • zij moeten leiding geven aan de geloofsgemeenschap
  • zij bezoeken met regelmaat de leden van de kerk
  • zij geven extra aandacht aan mensen die dat nodig hebben

Diakenen

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat ‘dienaar’ betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke geloofsgemeenschappen hadden diakenen.

De diakenen hebben andere taken dan de ouderlingen:

  • het stimuleren van leden van de geloofsgemeenschap tot diaconaal werk
  • zorgdragen voor de arme mensen in en buiten de gemeenschap
  • het namens de kerk aan de orde stellen van sociale problemen bij overheid en maatschappij

Ouderling-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeenschap.

In Schoonhoven beheren zij het monumentale kerkgebouw aan de Haven en het kerkelijk centrum ‘De Ark’ aan de Groene Singel. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de verhuur van deze gebouwen.

Contact

Contact opnemen met de kerkenraad? Dat kan, met de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

Dhr. J. (Hans) Versluis
E-mail scriba@hervormdegemeenteschoonhoven.nl

Of maak gebruik van dit formulier.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci