We geloven in Schoonhoven niet alleen, op ons eigen houtje, maar samen met de kerk die overal op de aarde bijeenkomt, al eeuwen lang.

Al lang geleden heeft de toenmalige kerk een geloofsbelijdenis opgesteld. Deze wordt de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ of ‘12 artikelen’ genoemd. Dit is een document waarin duidelijk naar voren komt in Wie wij geloven. In die belijdenis staat het volgende:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
 2. En ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel;
 5. Op de derde dag wederom opgestaan is uit de dood;
 6. Opgevaren naar de hemel, waar Jezus nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen over de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heiligen Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. Ik geloof in vergeving van de zonden;
 11. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam;
 12. Ik geloof in het eeuwige leven.

Elke zondag komt onze geloofsgemeenschap twee keer bij elkaar om hier meer over te leren. Ook doordeweeks vinden er activiteiten plaats (voor jong en oud) om meer te leren over God.

Meer info over God, Jezus of bovenstaande geloofsbelijdenis? Of heb je andere vragen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of doe de onlinecursus over het christelijk geloof.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci