De zendings- en evangelisatiecommissie houdt zich o.a. bezig met het werk van de zending.

Zending is eigenlijk hetzelfde als Evangelisatie, maar dan wereldwijd.

Zending = verbreiden van het christelijk geloof in andere landen.

Christenen willen graag anderen laten delen in wat men zelf als heel waardevol ervaart. Hun motivatie komt ook vanuit de opdracht die Jezus geeft in de Bijbel:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Dit staat in Mattheüs 28 vers 19)

Het is natuurlijk onmogelijk, dat we allemaal verhuizen naar verre landen, om daar te vertellen over God en de mensen te helpen waar het nodig is. Maar als geloofsgemeenschap ondersteunen we een aantal projecten van mensen, die namens ons ‘uitgezonden’ zijn.

  • Gerie en Ruth werken in China. Zij zijn betrokken bij een herintegratie-project; "Home sweet Home", en zij helpen mensen die dat nodig hebben aan een prothese.
  • Sumba Mission in Indonesië; hier werken Bill en Marion Summer in het door hen opgezette kindertehuis. Kinderen van slaven krijgen hier een hoopvolle toekomst, doordat er eten, onderdak en educatie is. Hun werk is te volgen via o.a. hun Facebook
  • HARSHA-ministries werkt in de vaak afgelegen dorpen in zuid-India. Daar traint Nataraj een aantal pastors, zodat zij de verhalen uit de Bijbel beter begrijpen en door kunnen vertellen. Verder is er een medisch project, waardoor mensen uit de dorpen ook geholpen kunnen worden.
  • Vietnam. In dit land worden een aantal kinderen ondersteund, zodat ze naar school kunnen en voldoende eten en kleding hebben. Ook een aantal pastors krijgt financiële ondersteuning. Veel geld hiervoor wordt opgehaald door middel van kaarten- en sjaalverkoop.
  • 'Deelgenoten'; als geloofsgemeenschap ondersteunen we een stel zendingswerkers, die 'uitgezonden' zijn naar Namibië; Daan en Judith van der Kraan. Zij werken daar namens de GZB.

Elk jaar houden we in onze samenkomsten een aantal collectes voor deze doelen. Ook een deel van de rommelmarkt-opbrengst is vaak voor een 'zendings'doel. En tijdens Koningsdag en de Zilverdag (op 2e Pinksterdag) zijn we te vinden in de prachtige tuin van onze kerk, met verse koffie en home-made taart ten bate van het 'goede doel'.

Giften

Giften voor werkgroep India kunnen hier naartoe overgemaakt worden: NL89RABO 0117465356 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Schoonhoven inz. werkgroep India.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci