Werkgroep

Al sinds 1992 wordt er vanuit onze geloofsgemeenschap nauw contact onderhouden met een tweetal zustergemeenten in Roemenië. Vanaf het ontstaan van de werkgroep zijn er contacten met de kerkelijke gemeente van het plaatsje Sincrai en haar predikant Ds. Bustya Janos. Sincrai is een klein boerendorpje net boven de stad Brasov. Daarnaast zijn er contacten met een kerkelijke gemeente in de stad Tirgu Mures en haar predikant Ds. Lorincz Istvan. Naast gemeentecontact met deze twee zustergemeenten worden er ook diverse hulpverleningsprojecten uitgevoerd en ondersteunen we evangelisten in diverse delen van de wereld.

Concreet kunt u daarbij bijvoorbeeld denken aan de bouw van een kampgebouw in Praid in samenwerking met de gemeente van Tirgu Mures. Of een kledingtransport en het verzorgen van voedselpakketten. De laatste paar jaren ondersteunen we ook diverse projecten voor Roma-kinderen die leven op de vuilnisbelten van Cluj-Napoca. We voorzien in kleding en de bouw van huisjes voor de gezinnen die dit nog niet hebben. We werken hierbij samen met de Stichting Pro Romi.

De inkomsten van de werkgroep worden hoofdzakelijk verkregen door het ophalen van oud papier en met speciale projectacties. In 2010 is een 24-uurs actie uitgevoerd (fietsmarathon) waardoor een drietal huisjes gebouwd kon worden.

Kleding

Heeft u kleding voor onze naaste in Oost-Europa beschikbaar dan kunt u dat gedurende het hele jaar inleveren bij de Fa. J. Gelderblom & Zn. (van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en na afspraak, telefoonnummer: 0182-382670), Kievitsbloem 2 in Schoonhoven-Oost.

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL03RABO0337194.505 t.n.v. Werkgroep Oost-Europa.

Stichting Kinderdorp Ilieni

Deze stichting is opgericht met als doel steun te geven aan het kinderdorp Iliëni. Gelukkig is dit project goed verlopen en ontvangt het kinderdorp nu subsidie van de Roemeense overheid. Toch blijft de steun aan (wees)kinderen in Roemenië noodzakelijk. We hebben de volgende doelen mogen steunen:

  • Een kinderopvang-project in Tirgu Mures bij ds. Istvan. Hier werd opvang verleend aan kinderen. Vanwege een slechte thuissituatie hadden de kinderen een leerachterstand en krijgen soms ook onvoldoende te eten. Door middel van dit project werden ze geholpen met leren en daarnaast ook voorzien van eten.

  • Een gezin in Sincrai werd financieel gesteund door het kopen van medicijnen voor hun dochter, die een zeer ernstige vorm van epilepsie had.

  • Stichtingen als 'Hulp Oost Europa' en 'Friedensstimme' bij het verzorgen van zomerkampen.

Momenteel wordt steun verleend aan een Kinder Studie Sponsor Plan. Op ProRoma-school op de vuilnisbelt van Pata-Rit in Roemenië

Met dit werk hopen wij onze broeders en zusters in Oost-Europa te kunnen helpen in hun vaak moeilijke omstandigheden en gezamenlijk steun te vinden in ons geloof in de Heere Jezus Christus.

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL70ABNA0404466311 t.n.v. Stichting Kinderdorp Iliëni.

Werkgroepleden

Casper den Besten (voorzitter)
Gert & Ineke van Eckeveld, tel. 0182-385994
Berrie van Roest (secretaris)
Burry de Haan
Casper den Besten
Nico Vollmüller (penningmeester)

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci