Met vrouwen van verschillende leeftijden komen we eens per twee weken bij elkaar voor een Bijbelstudieavond.

We beginnen de avond om 20.00 uur met zingen en gebed. Daarna is er een korte inleiding op het onderwerp van de avond.

We willen met het Bijbelstudienummer van het ledenblad ‘Vrouw tot vrouw, stilstaan bij het boek Openbaring. We lezen daar over de tijd waarin wij leven en de dingen die nog gaan gebeuren. Dit wordt afgewisseld met enkele Bijbelstudies over het leven van Jozef, dat in de kerkdiensten door onze eigen predikant wordt behandeld. Tijdens een kop koffie of thee bespreken we in groepjes de vragen bij het gedeelte of gaan aan de slag met een andere (creatieve) verwerking. Aan het einde van de avond bespreken we met elkaar, wat er naar voren kwam in de gesprekken. Daarna sluiten we rond 21.45 uur de avond af met gebed.

We zijn aangesloten bij een landelijk netwerk van vrouwenkringen, voor wie ook verschillende activiteiten worden georganiseerd. Leden ontvangen het blad ‘Vrouw tot vrouw,’ met diverse artikelen en columns die aansluiten bij de actualiteit, en het aparte Bijbelstudienummer waarin je ook aantekeningen kwijt kunt. (zie ook de site www.vrouwtotvrouw.nl)

Nieuwsgierig geworden? Kom een avond met ons meedoen om elkaar te ontmoeten rondom de open Bijbel en meer te leren uit Gods Woord. Nieuwe leden, jong en oud(er) zijn van harte welkom!

Waar?
De Ark

Wanneer?
We willen dit seizoen bij elkaar komen op de onderstaande data:
14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december, 4 januari, 18 januari , 1 februari, 15 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april

Tijd?
20:00 uur – 21:45 uur

Contactpersoon:
• Geerilda Verstoep (tel 0182-320113/geerilda.verstoep@gmail.com )

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci