Samen rondom de theologie van dr. van de Beek

Dit seizoen lezen we ‘Gemeente van Christus’. Dit boek is een praktische uitwerking van zijn theologisch werk ‘Lichaam en Geest van Christus’. Van de Beek plaatst de kerk heel hoog: “De kerk is de eschatologische gemeenschap in Christus” en de Heilige Geest is strikt verbonden met de kerk: ik geloof in één, heilige, katholieke en apostolische kerk (geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel).

Dr. A. van de Beek (1946) is predikant en emeritus hoogleraar van de VU. Hij heeft in de periode van 1998 tot en met 2017 in 6 boeken zijn theologie verwoord. Een belangrijk motief in zijn werk is de worsteling met het lijden in de wereld. Hij komt daarbij telkens weer uit bij Jezus Christus, die het lijden gedragen heeft aan het kruis. Van de Beek gaat in op vertrouwde thema’s, maar vanuit een verassend perspectief, wat een verrijking kan zijn voor ons geloofsleven.

Wie: geïnteresseerden
Waar: Om de beurt bij kringleden thuis
Wanneer: eerste zondag van de maand

Contactpersoon:
Hans Versluis (tel. 0182-381097)

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci