We zijn binnen onze geloofsgemeenschap heel blij met de vele kinderen, tieners en jongeren. Tijdens de samenkomsten zijn ze trouw aanwezig, ze bezoeken de clubs, zondagsschool, catechese en jeugdvereniging.

We vinden het belangrijk om aan de jongeren veel aandacht te besteden tijdens hun tocht naar de volwassenheid. Jongeren hebben een basis nodig in hun leven.

In de eerste plaats is dat het gezin waarvan ze deel uitmaken. Maar dat is ook onze geloofsgemeenschap. Want zowel de ouders, de verzorgers én de gemeenschap hebben een belofte gedaan toen een kindje gedoopt werd: Samen zouden zij zorg dragen voor de geloofsopvoeding.

Dan is het logisch dat er vanuit de kerk ook aandacht voor de jongeren is. Daar zijn jeugdwerkers belangrijke factoren in, maar ook de ouderling heeft zijn rol tijdens de huisbezoeken.

Voor de jongeren zijn diverse activiteiten, welke in het menu aan de linkerkant zijn weergegeven.

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er speciaal voor kinderen, tieners en jongeren jeugdouderlingen aangesteld. Als jongeren behoefte hebben aan contact of begeleiding, zijn de jeugdouderling en jeugddiaken daarvoor de aangewezen personen. Zij zijn bekend met de jongeren, omdat ze vaak te vinden zijn bij hun activiteiten en voelen dus al snel vertrouwd.

Een andere taak van de jeugdouderlingen is het begeleiden van het jeugdwerk in onze gemeenschap, door de leiding toe te rusten en een vinger aan de pols te houden. Als je contact wilt met de jeugdouderling of jeugddiaken, kun je altijd bellen of een berichtje sturen.

Jeugdouderling
Pim Sacré
Bel: 0182-742555
Email: jeugdouderling@hervormdegemeenteschoonhoven.nl

Jeugddiaken
Casper den Besten
Bel: 0182-380118
Email: jeugddiaken@hervormdegemeenteschoonhoven.nl

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci