Wanneer de toren gebouwd is kan, evenals over het gebouw, niets met zekerheid gezegd worden.

Het onderste gedeelte is waarschijnlijk omstreeks 1400 - 1450 opgetrokken. Zware steunberen steunen de buitenmuur, terwijl in de kerk de toren op zware pijlers rust. Bij het onderzoek voor de voorlaatste restauratie bleek, dat de pijlers van de toren op afzonderlijke houten vlotten rusten. Door de slappe ondergrond is de toren scheefgezakt. In de kerk is de ruimte onder de toren afgedekt door een stenen kruisgewelf. Het ingangsportaal werd in de 17e eeuw vervangen door een portaal in Renaissancestijl. Het glas-in-lood raam werd in de 19e eeuw dichtgemetseld vanwege lekkage. Het is bij de restauratie van 1927 - 1934 weer opengemaakt en voorzien van een modern glas-in-lood raam, een zogenaamd tapijtraam. Het bovenste gedeelte van het onderstuk van de toren is in de jaren 1647 - 1650 belangrijk gewijzigd. Twee diepe blindvensters met ronde bogen zijn in iedere zijde aangebracht. Het bovenste gedeelte van de toren dateert uit de 17e en de 18e eeuw. Hoe dit deel van de toren er vóór die tijd uitzag, is niet bekend. Elke zijde van dit gedeelte heeft galmgaten met rondbogen, van elkaar gescheiden door pilasters in Griekse stijl. In december 1747 is de spits van de toren gewaaid. Later werd deze hersteld. Op het dak van de toren bevindt zich een opengewerkte peer met daarboven een leeuw als windwijzer. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente.

Klokken

Vroeger hingen in de toren drie klokken, n.l. de grote (3396 pond), de kleine en het wachtklokje. In 1756 barstte tijdens het luiden de grote klok. Zij werd hersteld. In 1880 opnieuw gescheurd. In 1881 werd deze klok geruild voor een nieuw uurwerk ter vervanging van het oude uit 1592. Het wachtklokje is verdwenen. Het is niet bekend, waarom en wanneer dit gebeurde.

De kleine- of vesper- klok is nu de grote klok. Het opschrift luidt: 'Maria mater domini me fecit magister Georgius anno domini nostri MCCCCXVI'. Dat is: 'Aan Maria de moeder des Heeren; Mr. Georgius maakte mij in het jaar onzes Heeren 1416'. Het gewicht is 1150 kg. De doorsnee is 124,5 cm.

De huidige kleine klok dateert uit 1586. Het opschrift luidt: 'Soli Deo Gloria Thomas Both me fecit 1586'. Dat is: 'Aan God alleen de eer; Thomas Both maakte mij in 1586'. Het gewicht is 200 kg. De doorsnee is 69 cm. Wanneer deze klok in de toren is aangebracht, is niet bekend. Vermoed wordt in het midden van de vorige eeuw.

In de oude eikenhouten klokkenstoel hangen nu zes klokken, waarvan vijf klokken het zogenaamde 'vijfgelui' vormen. Eén van deze klokken is de jubileumklok, speciaal gegoten voor Schoonhoven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarige bestaan van de stad, in 1981 herdacht.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci