Het koor van de kerk is een zogenoemd hallenkoor. Het bestaat uit een hoofdkoor en twee zijkoren.

De lengte van het koor is ongeveer 21 meter en de breedte 24 meter. De bijna lege ruimte laat ons iets zien van de oorspronkelijke schoonheid van de kerk. Aan dit gedeelte van de kerk is in de loop der tijd het minst veranderd.

Wel waren tot 1500 de koren recht gesloten. Daarna is een veelhoekige sluiting aangebracht. Aan een loodvoeg is dit nog te zien. Langs de muren stonden vroeger banken. In de sluiting van het middenkoor zien we een aantal draagsteentjes, waarop staande balken rusten.

De ingang aan de Haven is na de reformatie aangebracht. Vóór die tijd stond aan de binnenzijde het hoofdaltaar, gewijd aan de apostel Bartholomeüs. De ingang wordt versierd met pilasters van natuursteen, gedekt door een kroonlijst rustend op consoles. In de boogvormige top staat het jaartal 1650 (MDCL) en het opschrift: 'Memento Mori' (gedenk te sterven). Deze ingang werd tot 1821 gebruikt voor de begrafenissen in de kerk. De gewelven van het koor waren houten tongewelven. Bij de restauratie in de jaren 1927 - 1934 zijn boven de twee zijkoren echter vlakke zolderingen aangebracht.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci