Kijken we om ons heen, dan ontdekken we allerlei dingen, die onze aandacht vragen.

Het eerste dat we zien is de zogenoemde ‘Heerenstoel’ op de scheiding tussen koor en schip. Dit meubel stamt uit de tijd van vóór de Reformatie. Het is een doksaal, dat in vroeger tijd de kerk in twee delen scheidde. De banken, die er zich in bevinden, moeten we even wegdenken, net als de voor- en achterwand. Vanuit het schip was er uitzicht op het koor. In het koor vond de eredienst van de geestelijken plaats en in het schip de eredienst van de leken. Vaak stonden onder of voor een doksaal aan de zijde van het schip één of meer altaren voor de dienst van de leken.

Het bovenste gedeelte van het doksaal is een galerij, waarop het zangkoor vroeger zijn plaats had. Eveneens stond daar tot 1927 het orgel op. Dit gedeelte is versierd met een aantal engelen-figuren, die lijdensemblemen dragen, zoals een kelk, een zwaard, een gesel, een nijptang, een kruis. Hierdoor is het doksaal sterk betrokken op het lijden van Christus, Die in het midden staat afgebeeld, Zijn kruis dragend. Aan beide kanten van Christus zien we de hogepriester Kajafas, die zijn kleren scheurt, en Pilatus, die zijn handen in onschuld wast. De kale vlakken onder deze 13 figuren doen vermoeden, dat daarop in vroeger tijd de Zaligmaker en Zijn discipelen waren afgebeeld.

Over de hele breedte zien we een fries met Oud- en Nieuw- Testamentische voorstellingen, die allemaal betrekking hebben op het leven en het werk van Christus. De onderwerpen zijn van links naar rechts:

 • De geboorte-aankondiging.
 • Christus' geboorte.
 • De herders van Bethlehem.
 • De wijzen uit het oosten.
 • De twaalfjarige Jezus in de tempel.
 • De doop in de Jordaan.
 • De inzameling van het manna in de woestijn.
 • Het laatste Avondmaal.
 • De intocht in Jeruzalem.
 • Christus in Gethsémané en de bende van Judas bij de ingang van de hof.
 • Mozes met de koperen slang.
 • De graflegging.
 • Jona en de grote vis.
 • De opstanding.
 • Simson met de poorten van Gaza.

Het bovenstuk van het doksaal rust op vier pilaartjes, die halverwege zijn versierd met kunstig houtsnijwerk. Het geheel is gemaakt in de Renaissancestijl. Het meubel dateert uit circa 1539. In het midden van de 17e eeuw werd de regeringsbank onder dit doksaal gebouwd. Uit de tijd van deze verbouwing dateert het stuk houtsnijwerk, dat aan de voorwand te zien is en dat 5 Bijbels met daarachter een koord voorstelt. Het geheel is uit één stuk hout vervaardigd.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci