14e eeuw

begin 14e eeuw

Waarschijnlijk eerst een houten kerk, die voor 1375 is vervangen door een stenen exemplaar.

1375 Grote brand, waardoor Schoonhoven grotendeels werd verwoest.

1390 Herstel van de kerk.

15e eeuw

1400-1450 Onderste gedeelte van de toren gebouwd.

16e eeuw

1500-1550 De buitenmuren van de zijbeuken op een lijn geplaatst met de eindmuren van het dwarspand.

1500 Tweede gedeelte van de toren gebouwd.

Ca. 1500 Veelhoekige koorsluiting; voordien waren de zijkoren recht gesloten.

1539 Bouw van het doksaal.

1539 Bouw van het Niehoff-orgel, dat op het doksaal heeft gestaan.

1560 Besluit om de toren te herstellen wegens het overhellen naar het oosten.

1566 Jaartal boven het poortje naar de consistoriekamer.

1578 Het kanon gegoten, dat Olivier van Noort aan de kerk heeft geschonken.

1578 Vanaf dit jaar is de kerk onafgebroken in gebruik geweest door de Hervormde gemeente. In 1818 komt de kerk ook in eigendom.

17e eeuw

1607 Schippersbord.

1612 Tien-geboden-bord.

1613 Schuttersbord.

1624 2 Avondmaalsbekers geschonken.

1625 Doophek.

1646 23 Juli begonnen met verbouwing van het doksaal tot Heerenstoel.

1647-1650 Bovenste stuk van het onderste gedeelte van de toren gewijzigd in classicistische stijl.

1649-1653 Het schip van de kerk verbouwd; de middenbeuk verbreed; nieuwe pilaren in Dorische stijl.

1650 Uitgang naar de Haven gemaakt: Memento Mori.

1658 Voltooiing van het herstel van het noorderpand.

1657-1658 Gedenksteen ter herinnering aan dit herstel.

1658 15 Juli werd de kerk in gebruik genomen. De collecte bedroeg in de dienst ruim 854 gulden.

1659 Derde gedeelte van de toren gebouwd.

1680 2 Avondmaalsbekers geschonken door Dirckje van Rees.

18e eeuw

1747 Spits van de toren gewaaid.

1754 Mevr. C.M. Woell, weduwe van Mr. D.R. Blotenburg te Utrecht vermaakte aan de Diaconie 7300 gulden. Hiervan moesten zwarte handschoenen en een jaarlijkse vertering voor de diakenen worden betaald. Haar portret hangt in de consistoriekamer.

1775 Het stuk geschut, dat Olivier van Noort aan de kerk heeft geschonken, is vergoten tot 23 klokken voor het carillon van het stadhuis.

1777 Nieuwe consistoriekamer.

1777 Nieuwe preekstoel in Lodewijk XVI-stijl.

1777 De voorlezersplaats in het doophek gemaakt.

1789 Rouwbord of epitaaf.

Eind 18e of begin 19e eeuw Franse vlaggen op de schepen op het Schippersbord geschilderd.

19e eeuw

? Het raam in de toren dichtgemetseld wegens voortdurende lekkage.

1818 De kerk officieel aan de Hervormde gemeente overgedragen door de overheid.

1821 Tot dit jaar begrafenissen via de ingang aan de Haven; daarna verboden.

1858 Vervanging van de koperen kronen door ijzeren gaskronen.

1858 De glas-in-lood ramen vervangen door ijzeren ramen.

1864 De toren staat 0,98 m uit het lood.

1873 Kanselbijbel geschonken door de fam. Kooiman (zie ook 1972).

20e eeuw

1900 De toren staat 1,24 m uit het lood.

1902 Het Niehoff-orgel vervangen door een gebruikt instrument uit een RK kerk te Amsterdam.

1925 De toren staat 1,38 m uit het lood.

1925 Sluiting van de kerk op last van de overheid.

1926 De noodkerk betrokken.

1927-1934 Restauratie van kerk en toren.

1927 Tot dit jaar stond het orgel op de Heerenstoel, daarna aan de westzijde van de kerk.

1932 27 Februari het gerestaureerde kerkgedeelte in gebruik genomen.

1934 Voltooiing van de gehele restauratie.

1972 Kanselbijbel geschonken door mevr. L.A. de Besten-Eikelenboom.

1974 Doopvont geschonken door de fam. Rikkoert.

1974 Verkoop oude orgel.

1975 20 Augustus het nieuwe Van Vulpen-orgel in gebruik genomen.

1977 Opknapbeurt van de consistoriekamer.

1980-1982 Restauratie van kerk en toren.

1982 Doopboog geschonken door de fam. Rikkoert.

1982 Koperen lezenaar geschonken door de fam. De Jong.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci