Als mensen komen te overlijden laten ze een erfenis na. Dit zijn vaak de immateriële dingen. Uitspraken van de overledene, een dagboek, of vul zelf maar in. Soms is er ook een som geld die verdeeld moet worden. Sommige leden van onze geloofsgemeenschap bepalen, dat een deel van hun geld naar ‘de kerk’ gaat na hun overlijden. Zij nemen dan op in hun testament dat er een ‘legaat’ wordt overgemaakt. Daarvoor is het handig om contact op te nemen met de notaris. De notaris volgt de instructies in het testament op.

Ook is er de mogelijkheid (sinds 1 januari 2015) om zonder tussenkomst van de notaris een overeenkomst aan te gaan, om voor minimaal 5 jaar een legaat te schenken. Deze valt dan niet onder de drempel van giften in de inkomstenbelasting, maar is geheel aftrekbaar. Voor deze overeenkomsten is het handig contact op te nemen met de kerkrentmeesters.

Eenmalige giften zijn ook van harte welkom. Deze kunnen overgemaakt worden naar NL98 RABO 0131 1148 40 t.n.v. Hervormde Gemeente Schoonhoven o.v.v. "Gift" met eventueel een specifiek doel.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci