Het kerkblad voor de leden.

In samenwerking met de Hervormde Gemeente te Willige-Langerak geeft onze geloofsgemeenschap een kerkblad uit dat de naam ‘Kerkklanken’ draagt. Het kerkblad wordt elke twee weken bezorgd.

In het blad staat veel actuele informatie over zaken die spelen binnen de geloofsgemeenschappen. Welke leden zijn ziek, hebben een kind gekregen of hebben met rouw te maken? Hoeveel geld is er opgehaald tijdens de collecten? Welke activiteiten zijn er de komende twee weken? Welk nieuws heeft de kerkenraad of de kerkrentmeesters te melden? Voor de kinderen is er regelmatig een kinderpagina. Op de voorzijde van het blad staat altijd een meditatie te lezen.

De 'Kerkklanken' wordt door meerdere mensen geschreven. De predikanten leveren hun aandeel, evenals mensen van de Diaconie en Kerkrentmeesters. Ook leden van de geloofsgemeenschap die iets te melden hebben aan de andere leden kunnen kopij inleveren.

Kopij aanleveren voor 'Kerkklanken' kan via de email (zie onderstaand), uiterlijk op zaterdag 12:00 uur, voorafgaande aan de week waarin de Kerkklanken verschijnt.

De abonnentskosten bedragen €16,00 per jaar (incl. bezorging in Schoonhoven en Willige-Langerak). Hierbuiten bedragen de kosten €32,00 inclusief verzendkosten. Hiervoor worden acceptgiro’s verstrekt.

Abonnementen & advertenties
Mw. M. (Marianne) Verheuvel
E-mail: mverheuvel@ziggo.nl

Aanleveren van kopij/tekst
Mw. A. (Anja) de Pater
Email: kerkklanken@hervormdegemeenteschoonhoven.nl
Telefoonnummer: 0182-386568

Bezorging
Mw. B. (Bep) van Buren
Telefoonnummer: 0182-383585

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci