Een kerk kost geld. Samen een geloofsgemeenschap vormen kost ook het nodige. De dominee moet zijn loon krijgen, net zoals de pastoraal medewerker. De gebouwen moeten warm gestookt worden, en onderhouden. Al met al lopen de kosten aardig in de papieren.

Sinds 1977 worden de leden (van 18 jaar en ouder) van onze geloofsgemeenschap aangeschreven om een financiële bijdrage voor ‘Kerk en Pastoraat’. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke actie Kerkbalans. De actie wordt geleid door de kerkrentmeesters.

De vrijwillige bijdrage is fiscaal aftrekbaar, omdat onze geloofsgemeenschap een ANBI status heeft.

Een gift is altijd welkom!

Giften voor het kerkgebouw zijn welkom op de volgende rekeningen:

  • Bankrekening: NL98 RABO 0131 1148 40 t.n.v. Hervormde Gemeente te Schoonhoven.
  • Postrekening: NL22 INGB 0000 5597 02 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Schoonhoven.

Wanneer een gift bestemd is voor het werk van de Diaconie (die ook de ANBI status heeft), mag dat direct naar de rekening van de Diaconie.

  • Bankrekening: NL46 RABO 0337 1119 60 t.n.v. Diaconie Schoonhoven

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci