De stichting Rijn- en Lekstreek is thans door fusie een onderdeel van De Vierstroom geworden. Dit is het gevolg van het overheidsbeleid om te komen tot één loket per gemeente voor het gehele zorgaanbod.

Het maatschappelijk werk houdt zich bezig met mensen, voor wie de problemen van alle dag zulke vormen hebben aangenomen, dat ze soms nauwelijks meer te overzien zijn. De maatschappelijk werker zal in dergelijke gevallen samen met zo iemand naar de meest geschikte oplossing zoeken.

Voor de gezins- en bejaardenzorg wordt er met de beschikbare krachten geprobeerd hulp te verlenen aan die gezinnen, waar de huisvrouw door ziekte of andere omstandigheden niet meer in staat is het gezin te verzorgen. Tevens wordt er veel hulp aan bejaarden verleend.

Met de stichting Rijn- en Lekstreek en stichting De Vierstroom te Gouda, die de hulpverlening verzorgt, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. De hulpvrager kan bij De Vierstroom tijdens het eerste contact voor de hulpaanvraag (de intake) zijn/haar wensen voor een Protestant Christelijke hulpverlener kenbaar maken. De Vierstroom zal, afhankelijk van de situatie, zich inzetten om deze wens te honoreren.

  2. De Vierstroom draagt er zorg voor dat er voldoende hulpverleners beschikbaar zijn om aan de vraag naar Protestants Christelijke hulpverlening te voldoen.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci